حافظه شهری (تاریخ و فراموشی در شهر مدرن)

گروه مولفان:
رضا نجف زاده (مترجم) | مارک کرینسون (ویراستار)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
حافظه شهری (تاریخ و فراموشی در شهر مدرن) عنوان کتابی است با ترجمه رضا نجف زاده که در 304 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Urban memory: history and amnesia in the modern city. c، 2005. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی شهری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.