رباعیات خیام نیشابوری

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | محمد علی فروغی (مصحح) | محمدمهدی منصوری (خطاط) | محمد رضا هنرور (تذهیب گر)

ناشر:
آرایان

درباره کتاب:
رباعیات خیام نیشابوری عنوان کتابی است از عمر بن ابراهیم خیام که در 188 صفحه و توسط انتشارات آرایان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian poetry است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عمر بن ابراهیم خیام، کتاب‌های رباعیات حکیم خیام نیشابوری(نیک فرجام)، رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان