هماهنگی افکار دو فیلسوف افلاطون و ارسطو

گروه مولفان:
محمد بن محمد فارابی (نویسنده) | عبدالمحسن مشکوه الدینی (مترجم)

ناشر:
شفیعی

درباره کتاب:
هماهنگی افکار دو فیلسوف افلاطون و ارسطو عنوان کتابی است از محمد بن محمد فارابی با ترجمه‌ی عبدالمحسن مشکوه الدینی که در 290 صفحه و توسط انتشارات شفیعی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ارسطو، 384 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن محمد فارابی، کتاب‌های کتاب الموسیقی الکبیر(سروش)، رسائل فلسفی فارابی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، فصوص الحکمه(مولی)، فصوص الحکمه(حکمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.