آموزش های مجازی و الکترونیکی

گروه مولفان:
منصور یحیوی فرکوش (نویسنده) | الماس پورزاهدی فرکوش (نویسنده)

ناشر:
ساکو

درباره کتاب:
آموزش های مجازی و الکترونیکی عنوان کتابی است از منصور یحیوی فرکوش که در 150 صفحه و توسط انتشارات ساکو در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش به کمک کامپیوتر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.