صلح کردند که جنگ بماند -مجموعه 2 جلدی (چگونه فروپاشی امپراتوری عثمانی و برآمدن خاورمیانه جدید)[تاریخ]

گروه مولفان:
دیوید فرامکین (نویسنده) | داود حیدری (مترجم) | مفید علیزاده (مترجم)

ناشر:
دنیای اقتصاد

درباره کتاب:
صلح کردند که جنگ بماند -مجموعه 2 جلدی (چگونه فروپاشی امپراتوری عثمانی و برآمدن خاورمیانه جدید) [تاریخ] عنوان کتابی است از دیوید فرامکین با ترجمه‌ی داود حیدری که در 978 صفحه و توسط انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از A peace to end all peace. موضوع اصلی این کتاب خاورمیانه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دیوید فرامکین، کتاب‌های صلحی که همه ی صلح ها را بر باد داد(ماهی)، صلح کردند تا جنگ بماند(دنیای اقتصاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.