تشریح کامل مسائل اندازه گیری و آشکارسازی تابش (سولفانیدیس)

گروه مولفان:
فرشته ساحلی (نویسنده) | هادی شهابی نژاد (نویسنده) | نیکولاس تسولفانیدیس (نویسنده) | شلدون لندزبرگر (نویسنده)

ناشر:
ناقوس

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل اندازه گیری و آشکارسازی تابش (سولفانیدیس) عنوان کتابی است از نیکولاس تسولفانیدیس که در 151 صفحه و توسط انتشارات ناقوس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تشعشع است. از نیکولاس تسولفانیدیس، کتاب اندازه گیری و آشکارسازی تابشهای هسته ای(دانشگاه فردوسی مشهد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.