آموزش کاربردی برنامه نویسی Android در محیط Android Studio (Android Studio و نگارش 2. 3 Android شامل نگارش 7. 1. 1)

گروه مولفان:
ج. پل کاردل (نویسنده) | سید علیرضا قمصری جوینانی (مترجم)

ناشر:
پندار پارس

درباره کتاب:
آموزش کاربردی برنامه نویسی Android در محیط Android Studio (Android Studio و نگارش 2. 3 Android شامل نگارش 7. 1. 1) عنوان کتابی است از ج. پل کاردل با ترجمه‌ی سید علیرضا قمصری جوینانی که در 193 صفحه و توسط انتشارات پندار پارس در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Android app development in android studio. ... موضوع اصلی این کتاب اندروید (منبع الکترونیکی) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.