نگرش هایی به اسلام در مطالعات ادیان

گروه مولفان:
ریچارد مارتین (ویراستار) | مهرداد عباسی (ویراستار)

ناشر:
حکمت

درباره کتاب:
نگرش هایی به اسلام در مطالعات ادیان کتابی است که در 314 صفحه و توسط انتشارات حکمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Approaches to Islam in religious studies، c1985. موضوع اصلی این کتاب اسلام است.