توانمندسازی کارکنان در سازمان های نوین

گروه مولفان:
سلیمان ایران زاده (نویسنده) | صادق بابایی هروی (نویسنده)

ناشر:
فروزش

درباره کتاب:
توانمندسازی کارکنان در سازمان های نوین عنوان کتابی است از سلیمان ایران زاده که در 149 صفحه و توسط انتشارات فروزش در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کارکنان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سلیمان ایران زاده، کتاب‌های تفکر استراتژیک(فروزش)، الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان(فروزش)، نقد و بررسی نظریه های سازمان و مدیریت(افق دانش)، مدیریت سازمان های پیچیده و دیدگاه استراتژیک(فروزش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,500 تومــان