بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

مولف:
شمس الضحی زمانلو (نویسنده)

ناشر:
هستان

درباره کتاب:
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها عنوان کتابی است از شمس الضحی زمانلو که در 221 صفحه و توسط انتشارات هستان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بهره وری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.