حسابداری مالیاتی از تئوری تا عمل

گروه مولفان:
علیرضا فضل زاده (نویسنده) | حسن مهدی زاده (نویسنده)

ناشر:
افق دانش

درباره کتاب:
حسابداری مالیاتی از تئوری تا عمل عنوان کتابی است از حسن مهدی زاده که در 452 صفحه و توسط انتشارات افق دانش در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مالیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.