تشریح کامل مسائل استاتیک

گروه مولفان:
جیمز ال. مریام (نویسنده) | ال. گلن کریگ (نویسنده) | فرشید علم بیگی (مترجم)

ناشر:
دانشگاهی کیان

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل استاتیک عنوان کتابی است از ال. گلن کریگ با ترجمه‌ی فرشید علم بیگی که در 684 صفحه و توسط انتشارات دانشگاهی کیان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مکانیک عملی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ال. گلن کریگ، کتاب‌های استاتیک(نوپردازان)، مکانیک مهندسی دینامیک(نیک پی)، مسائل دینامیک(جویبار)، مکانیک مهندسی استاتیک(متفکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.