تشریح کامل مسائل استاتیک

گروه مولفان:
جیمز ال. مریام (نویسنده) | ال. گلن کریگ (نویسنده) | فرشید علم بیگی (مترجم)

ناشر:
دانشگاهی کیان

درباره کتاب:
تشریح کامل مسائل استاتیک عنوان کتابی است از ال. گلن کریگ با ترجمه‌ی فرشید علم بیگی که در 684 صفحه و توسط انتشارات دانشگاهی کیان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مکانیک عملی است. از ال. گلن کریگ، کتاب‌های استاتیک(نوپردازان)، مکانیک مهندسی دینامیک(نیک پی)، مسائل دینامیک(جویبار)، مکانیک مهندسی استاتیک(متفکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.