کاربرد نظریه گروه در شیمی

گروه مولفان:
فرانک آلبرت کاتن (نویسنده) | ناصر صفری (مترجم) | منصور زاهدی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه شهید بهشتی

درباره کتاب:
کاربرد نظریه گروه در شیمی عنوان کتابی است از فرانک آلبرت کاتن با ترجمه‌ی منصور زاهدی که در 458 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Chemical applications of group theory، 3rd ed، 1990. موضوع اصلی این کتاب نظریه گرو ه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرانک آلبرت کاتن، کتاب‌های مبانی شیمی معدنی(مرکز نشر دانشگاهی)، کاربرد شیمیایی نظریه گروه(مرکز نشر دانشگاهی)، کاربرد نظریه گروه در شیمی(پیام مولف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,000 تومــان