روشهای یادگیری و مطالعه

گروه مولفان:
علی اکبر سیف (نویسنده) | کنت پی بالدریج (نویسنده)

ناشر:
دوران

درباره کتاب:
روشهای یادگیری و مطالعه عنوان کتابی است از علی اکبر سیف که در 284 صفحه و توسط انتشارات دوران در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مطالعه و فراگیری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اکبر سیف، کتاب‌های مجموعه مقاله ها و مصاحبه ها(دوران)، سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری(دوران)، مقدمه ای بر نظریه های یادگیری(دوران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان
موضوعات کتاب
مطالعه و فراگیری