کارشناسی ارشد زبان تخصصی ویژه رشته های مهندسی کامییوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد

گروه مولفان:
مریم موسوی ایرایی (نویسنده) | حسام الدین طالبی (نویسنده) | مهدی منوچهر زاده (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
کارشناسی ارشد زبان تخصصی ویژه رشته های مهندسی کامییوتر، فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از مهدی منوچهر زاده که در 500 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1395 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان