راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی

گروه مولفان:
حمیده محمدعلیها (نویسنده) | پیمان عمرانی (نویسنده) | الهام جلیل نژاد (نویسنده) | کاظم میرجلیلی (نویسنده) | مهشید روشنی (نویسنده)

ناشر:
زانیس

درباره کتاب:
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی عنوان کتابی است از الهام جلیل نژاد که در 272 صفحه و توسط انتشارات زانیس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از الهام جلیل نژاد، کتاب راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی(خلیج فارس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.