چگونگی مدیریت افراد

گروه مولفان:
مایکل آرمسترانگ (نویسنده) | شاپور امین شایان جهرمی (مترجم) | محمد سنگی (مترجم) | کمال باقری (مترجم)

ناشر:
ترمه

درباره کتاب:
چگونگی مدیریت افراد عنوان کتابی است از مایکل آرمسترانگ با ترجمه‌ی شاپور امین شایان جهرمی که در 208 صفحه و توسط انتشارات ترمه در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از How to manage people. موضوع اصلی این کتاب مدیریت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مایکل آرمسترانگ، کتاب‌های کتاب کاربردی «هندبوک» مدیریت منابع انسانی(نیکو روش)، چگونه مدیر بهتری باشیم(فدک ایساتیس)، مدیریت عملکرد(صفار)، مدیریت استراتژیک منابع انسانی(مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان