طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی

مولف:
یوسف رونق (گردآورنده)

ناشر:
فرمنش

درباره کتاب:
طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی عنوان کتابی است از یوسف رونق که در 803 صفحه و توسط انتشارات فرمنش در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مشاغل است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از یوسف رونق، کتاب‌های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و دستمزد و مزایای مشمولین قانون کار(فرمنش)، مدیریت حقوق و دستمزد(فرمنش)، طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی(فرمنش)، مدیریت و ارزیابی عملکرد با رویکرد علمی-کاربردی(فرمنش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.