مدیریت منابع انسانی (اصول، مفاهیم و کاربردها)

مولف:
حسن رنگریز (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه خوارزمی

درباره کتاب:
مدیریت منابع انسانی (اصول، مفاهیم و کاربردها) عنوان کتابی است از حسن رنگریز که در 335 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه خوارزمی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروی انسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن رنگریز، کتاب‌های مدیریت منابع انسانی(دانشگاه علوم اقتصادی)، مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت(شرکت چاپ و نشر بازرگانی)، تحلیل مسائل برنامه ریزی نیروی انسانی(موسسه کتاب مهربان نشر)، تئوری های سازمان و مدیریت پیشرفته(موسسه کتاب مهربان نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید