کارآفرینی (دیدگاه فرآیندی)

گروه مولفان:
رابرت ا بارون (نویسنده) | اسکات اندرو شین (نویسنده) | محمدرضا زالی (مترجم) | رضوان ولایتی (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
کارآفرینی (دیدگاه فرآیندی) عنوان کتابی است از رابرت ا بارون با ترجمه‌ی رضوان ولایتی که در 714 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Entrepreneurship: a process perspective، 2e [ed. ]، c2008. موضوع اصلی این کتاب کارآفرینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رابرت ا بارون، کتاب‌های روانشناسی اجتماعی(کتاب آمه)، روانشناسی اجتماعی(روان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
48,000 تومــان