مدیریت توانمندسازی منابع انسانی به زبان ساده و کاربردی

مولف:
کبری خرم (نویسنده)

ناشر:
آترا

درباره کتاب:
مدیریت توانمندسازی منابع انسانی به زبان ساده و کاربردی عنوان کتابی است از کبری خرم که در 251 صفحه و توسط انتشارات آترا در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نیروی انسانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.