گیلگمش (کهن ترین حماسه ی بشری)

گروه مولفان:
جورج اسمیت (مترجم) | گئورگ بورکهارت (مترجم) | داود منشی زاده (مترجم)

ناشر:
دات

درباره کتاب:
گیلگمش (کهن ترین حماسه ی بشری) عنوان کتابی است با ترجمه داود منشی زاده که در 112 صفحه و توسط انتشارات دات در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گیلگمش (شخصیت افسانه ای) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.