کلیات سعدی

گروه مولفان:
مصلح بن عبدالله سعدی (نویسنده) | رنلد الین نیکلسون (مصحح)

ناشر:
گل بیتا

درباره کتاب:
کلیات سعدی عنوان کتابی است از مصلح بن عبدالله سعدی که در 1015 صفحه و توسط انتشارات گل بیتا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian poetry است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصلح بن عبدالله سعدی، کتاب‌های کلیات سعدی(کتاب آبان)، گلستان سعدی(به نشر)، کلیات سعدی(لیدا)، کلیات سعدی(کارگاه فیلم و گرافیک سپاس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.