ثواب الاعمال و عقاب الاعمال

گروه مولفان:
محمد بن علی ابن بابویه (نویسنده) | صادق طالبی مازندرانی (مترجم)

ناشر:
احمدیه

درباره کتاب:
ثواب الاعمال و عقاب الاعمال عنوان کتابی است از محمد بن علی ابن بابویه با ترجمه‌ی صادق طالبی مازندرانی که در 543 صفحه و توسط انتشارات احمدیه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ثواب و عقاب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن علی ابن بابویه، کتاب‌های عیون اخبار الرضا علیه السلام(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، امالی شیخ صدوق(آدینه سبز)، التوحید(دلیل ما)، فضائل شیعه(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.