شوق مهدی (عاشقانه های فیض کاشانی در فراق امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف))

گروه مولفان:
محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی (نویسنده) | مهدی کفایی (گردآورنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
شوق مهدی (عاشقانه های فیض کاشانی در فراق امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)) عنوان کتابی است از محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی که توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Feiz Kashani، Mohammad Ibn Shah Morteza است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی، کتاب‌های اسرار نماز(فراهانی)، کلمات مکنونه من علوم اهل الحکمه والمعرفه(فراهانی)، علم الیقین(حکمت)، عرفان مثنوی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.