هزار سال نثر پارسی

مولف:
کریم کشاورز (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
هزار سال نثر پارسی عنوان کتابی است از کریم کشاورز که توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نثر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کریم کشاورز، کتاب‌های چند حکایت از ملانصرالدین(بوتیمار)، عشق بی پیرایه(بوتیمار)، کارد و طناب(موسسه انتشارات نگاه)، امضای مرموز(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
60,000 تومــان