مبانی مدیریت پروژه، روشهای اجرایی ساختمان

مولف:
حمید شریف پور (نویسنده)

ناشر:
متفکران

درباره کتاب:
مبانی مدیریت پروژه، روشهای اجرایی ساختمان عنوان کتابی است از حمید شریف پور که در 944 صفحه و توسط انتشارات متفکران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. از حمید شریف پور، کتاب اصول مهندسی پل(متفکران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.