مبانی مدیریت پروژه، روشهای اجرایی ساختمان

مولف:
حمید شریف پور (نویسنده)

ناشر:
متفکران

درباره کتاب:
مبانی مدیریت پروژه، روشهای اجرایی ساختمان عنوان کتابی است از حمید شریف پور که در 944 صفحه و توسط انتشارات متفکران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است.