معماری مدارس آینده

گروه مولفان:
اسماعیل ضرغامی (نویسنده) | مهدی پهلوانی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
معماری مدارس آینده عنوان کتابی است از اسماعیل ضرغامی که در 319 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان های مدارس است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اسماعیل ضرغامی، کتاب‌های قانون و عملکرد آن برای معماران(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، معیارهای نوین برنامه ریزی و طراحی سکونت گاه سالمندان(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، پایداری منظر در مجتمع های مسکونی(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.