معماری کامپیوتر پیشرفته

گروه مولفان:
محمود فتحی (نویسنده) | رضا سعیدی نیا (نویسنده)

ناشر:
کانون نشر علوم

درباره کتاب:
معماری کامپیوتر پیشرفته عنوان کتابی است از رضا سعیدی نیا که در 660 صفحه و توسط انتشارات کانون نشر علوم در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کامپیوترها است. از رضا سعیدی نیا، کتاب معماری کامپیوتر پیشرفته(کانون نشر علوم) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.