ثروتمندترین مرد بابل

گروه مولفان:
جورج سمیوئل کلاسون (نویسنده) | وجیهه آیت اللهی (مترجم)

ناشر:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

درباره کتاب:
ثروتمندترین مرد بابل عنوان کتابی است از جورج سمیوئل کلاسون با ترجمه‌ی وجیهه آیت اللهی که در 168 صفحه و توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The richest man in Babylon، 2008. موضوع اصلی این کتاب اخلاق کسب و کار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جورج سمیوئل کلاسون، کتاب‌های ثروتمندترین مرد بابل(راه بین)، ثروتمندترین مرد بابل(شرکت تعاونی انتشارات هورمزد)، ثروتمندترین مرد بابل(رویای سبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.