گتسبی بزرگ

گروه مولفان:
فرانسیس اسکات فیتس جرالد (نویسنده) | عباس کرمی فر (مترجم)

ناشر:
دبیر

درباره کتاب:
گتسبی بزرگ عنوان کتابی است از فرانسیس اسکات فیتس جرالد با ترجمه‌ی عباس کرمی فر که در 175 صفحه و توسط انتشارات دبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The great Gatsby.. موضوع اصلی این کتاب داستان های آمریکایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرانسیس اسکات فیتس جرالد، کتاب‌های گتسبی بزرگ(مجید)، بازگشت به بابیلون(روزگار نو)، گتسبی بزرگ(نیلوفر)، گتسبی بزرگ(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
17,500 تومــان