نگاهی فلسفی به مسایل کنونی ایران

مولف:
رضا داوری اردکانی (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
نگاهی فلسفی به مسایل کنونی ایران عنوان کتابی است از رضا داوری اردکانی که در 360 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا داوری اردکانی، کتاب‌های فلسفه، سیاست و خشونت(شرکت نشر کتاب هرمس)، فلسفه و بحران غرب(شرکت نشر کتاب هرمس)، درباره غرب(شرکت نشر کتاب هرمس)، زبان، خانه وجود(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید