برادر انگلستان

مولف:
علیرضا قزوه (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
برادر انگلستان عنوان کتابی است از علیرضا قزوه که در 376 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Persian fiction است. از علیرضا قزوه، کتاب‌های شبلی و آتش(شرکت انتشارات سوره مهر)، قطار اندیمشک(شرکت انتشارات سوره مهر)، این همه یوسف(شرکت انتشارات سوره مهر)، چمدان های قدیمی(شهرستان ادب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان