سهراب و سیاوش (دو دلاور جاویدان)[داستانه های شاهنامه]

گروه مولفان:
سمیرا قاسمی (نویسنده) | ابوالقاسم فردوسی (نویسنده)

ناشر:
جویا

درباره کتاب:
سهراب و سیاوش (دو دلاور جاویدان) [داستانه های شاهنامه] عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 113 صفحه و توسط انتشارات جویا در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.