پیر فلسفه اسلامی (مروری بر زندگی و آثار ابویوسف یعقوب معروف به کندی)[مجموعه اندیشمندان ایران و اسلام]

مولف:
غلامرضا جمشیدنژاد (نویسنده)

ناشر:
همشهری

درباره کتاب:
پیر فلسفه اسلامی (مروری بر زندگی و آثار ابویوسف یعقوب معروف به کندی) [مجموعه اندیشمندان ایران و اسلام] عنوان کتابی است از غلامرضا جمشیدنژاد که در 150 صفحه و توسط انتشارات همشهری در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیلسوفان عرب است. از غلامرضا جمشیدنژاد، کتاب‌های آرمان شهر فارابی(همشهری)، پیر تاریخ(همشهری)، شکوی الغریب(اساطیر)، نظام های اقتصادی صدر اسلام(اساطیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.