هفده تضاد و پایان سرمایه داری

گروه مولفان:
دیوید هاروی (نویسنده) | عارف اقوامی مقدم (مترجم)

ناشر:
اختران

درباره کتاب:
هفده تضاد و پایان سرمایه داری عنوان کتابی است از دیوید هاروی با ترجمه‌ی عارف اقوامی مقدم که در 390 صفحه و توسط انتشارات اختران در سال 1394 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Seventeen contradictions and the end of capitalism c2014. موضوع اصلی این کتاب سرمایه داری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دیوید هاروی، کتاب‌های راهنمای سرمایه مارکس(آشیان)، پاریس پایتخت مدرنیته(پژواک)، شهری شدن سرمایه(دات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
27,000 تومــان