منتخب الآمال (زندگی نامه چهارده معصوم، منتخبی از کتاب منتهی الآمال)

گروه مولفان:
مریم شفیعی زرندی (نویسنده) | عباس قمی (نویسنده)

ناشر:
خدمات فرهنگی کرمان

درباره کتاب:
منتخب الآمال (زندگی نامه چهارده معصوم، منتخبی از کتاب منتهی الآمال) عنوان کتابی است از عباس قمی که در 407 صفحه و توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب چهارده معصوم است. از عباس قمی، کتاب‌های منازل الآخره(مومنین)، داستانهای شگفت از منزلهای پس از مرگ(اشکذر)، منتخب مفاتیح الجنان(یادمان فلسفی)، مفاتیح الجنان(ساز و کار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,500 تومــان