کتاب کار (بخوانیم - بنویسم پایه اول)

گروه مولفان:
معصومه مقبلی مهنی (نویسنده) | سمیه خزلی (نویسنده)

ناشر:
خدمات فرهنگی کرمان

درباره کتاب:
کتاب کار (بخوانیم - بنویسم پایه اول) عنوان کتابی است از معصومه مقبلی مهنی که در 150 صفحه و توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الفبای فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.