دانه های روشنایی (برشی از زندگی خیالی بر پایه ی رویدادی واقعی=. .. A slice of fictional life based)[کتاب های تارا]

گروه مولفان:
عباس مهرپویا (نویسنده) | آیرین گود (ویراستار)

ناشر:
اشک

درباره کتاب:
دانه های روشنایی (برشی از زندگی خیالی بر پایه ی رویدادی واقعی=. .. A slice of fictional life based) [کتاب های تارا] عنوان کتابی است از عباس مهرپویا که در 32 صفحه و توسط انتشارات اشک در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباس مهرپویا، کتاب‌های محمد (ص) در اروپا(اطلاعات)، استراتژی رقابتی(رسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,200 تومــان