فرانسه [آشنایی با کشورهای جهان]

گروه مولفان:
محمودرضا برازش (نویسنده) | رویا محمدنیا (نویسنده) | سودابه حسین زاده (نویسنده)

ناشر:
آفتاب هشتم

درباره کتاب:
فرانسه [آشنایی با کشورهای جهان] عنوان کتابی است از رویا محمدنیا که در 336 صفحه و توسط انتشارات آفتاب هشتم در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رویا محمدنیا، کتاب‌های اتریش(آفتاب هشتم)، اتریش(آفتاب هشتم)، برزیل(آفتاب هشتم)، اکولوژی(به نشر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
27,000 تومــان
موضوعات کتاب
فرانسه