ریاضیات عمومی 1

مولف:
محمد حری (نویسنده)

ناشر:
خدمات فرهنگی کرمان

درباره کتاب:
ریاضیات عمومی 1 عنوان کتابی است از محمد حری که در 252 صفحه و توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. از محمد حری، کتاب ریاضیات عمومی 2(خدمات فرهنگی کرمان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.