تاریخ تحلیلی هنر نگارگری ایرانی

گروه مولفان:
لارنس بینیون (نویسنده) | جیمز ور استیوارت ویلکینسون (نویسنده) | بزیل گری (نویسنده) | محمد ایرانمنش (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
تاریخ تحلیلی هنر نگارگری ایرانی عنوان کتابی است از بزیل گری با ترجمه‌ی محمد ایرانمنش که در 454 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Persian miniature painting ... ، 1971. موضوع اصلی این کتاب نقاشی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.