نویسندگان جهانی یهود در ایران

مولف:
محمد طیب (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
نویسندگان جهانی یهود در ایران عنوان کتابی است از محمد طیب که در 924 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نویسندگان یهودی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد طیب، کتاب‌های نقش پنهان(موسسه انتشارات امیرکبیر)، کشف آمریکا(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.