بیت نمای شاهنامه فردوسی -جلد 2 (بر پایه چاپهای مسکو، ژول مول و چاپ اول دکتر خالقی مطلق)

گروه مولفان:
سیدعلی محمد رضایی جواهری (نویسنده) | میرجلال الدین کزازی (مقدمه نویس)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
بیت نمای شاهنامه فردوسی -جلد2 (بر پایه چاپهای مسکو، ژول مول و چاپ اول دکتر خالقی مطلق) عنوان کتابی است از سیدعلی محمد رضایی جواهری که در 1052 صفحه و توسط انتشارات اطلاعات در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Ferdowsi، Abolqasem. Shahnameh است. از سیدعلی محمد رضایی جواهری، کتاب بیت نمای شاهنامه فردوسی(اطلاعات) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.