اقتصاد رسانه در ایران (علل ناکارآمدی رسانه های خصوصی ایران با تاکید بر مطبوعات)[اقتصاد و رسانه]

مولف:
علیرضا بختیاری (نویسنده)

ناشر:
دنیای اقتصاد

درباره کتاب:
اقتصاد رسانه در ایران (علل ناکارآمدی رسانه های خصوصی ایران با تاکید بر مطبوعات) [اقتصاد و رسانه] عنوان کتابی است از علیرضا بختیاری که در 112 صفحه و توسط انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسانه های گروهی در رشد اقتصادی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.