فلسفه در سرزمین نبوت (فلسفۀ اسلامی از آغاز تا امروز)

گروه مولفان:
حسین نصر (نویسنده) | بیت الله ندرلو (مترجم)

ناشر:
ترجمان علوم انسانی

درباره کتاب:
فلسفه در سرزمین نبوت (فلسفۀ اسلامی از آغاز تا امروز) عنوان کتابی است از حسین نصر با ترجمه‌ی بیت الله ندرلو که در 420 صفحه و توسط انتشارات ترجمان علوم انسانی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Islamic philosophy from its origin to the present: philosophy in the land of prophecy، c2006. موضوع اصلی این کتاب فلسفه اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین نصر، کتاب‌های تاریخ فلسفه اسلامی(حکمت)، محمد مرد خدا(سوفیا)، تاریخ فلسفه اسلامی(حکمت)، جوان مسلمان و دنیای متجدد(طرح نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان