مسئول دفتری (براساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کد استاندارد 1-001-43-3343)

مولف:
فریبا ورقائی (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران

درباره کتاب:
مسئول دفتری (براساس استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای کد استاندارد 1-001-43-3343) عنوان کتابی است از فریبا ورقائی که در 206 صفحه و توسط انتشارات موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کار دفتری است. از فریبا ورقائی، کتاب منشی گری(موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان