ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی (اعتبارسنجی کاربردی و 99 قضیه اعتباری)

گروه مولفان:
اصغر پورمتین (نویسنده) | علی اصغر علیزاده (ویراستار)

ناشر:
گپ

درباره کتاب:
ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی (اعتبارسنجی کاربردی و 99 قضیه اعتباری) عنوان کتابی است از اصغر پورمتین که در 208 صفحه و توسط انتشارات گپ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب وام های بانکی است. از اصغر پورمتین، کتاب‌های ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی(گپ)، ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی(گپ)، روش های نوین کنترل و بازرسی شعب بانک ها(گپ)، نظارت تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا(گپ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.