ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی (اعتبارسنجی کاربردی و 99 قضیه اعتباری)

گروه مولفان:
اصغر پورمتین (نویسنده) | علی اصغر علیزاده (ویراستار)

ناشر:
گپ

درباره کتاب:
ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی (اعتبارسنجی کاربردی و 99 قضیه اعتباری) عنوان کتابی است از اصغر پورمتین که در 208 صفحه و توسط انتشارات گپ در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب وام های بانکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اصغر پورمتین، کتاب‌های ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی(گپ)، ظرفیت سنجی بنگاه های اقتصادی(گپ)، روش های نوین کنترل و بازرسی شعب بانک ها(گپ)، نظارت تسهیلات اعطایی در بانکداری بدون ربا(گپ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.