زنجیره تامین تحلیلی

گروه مولفان:
کمال چهارسوقی (نویسنده) | جعفر حیدری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت مدرس

درباره کتاب:
زنجیره تامین تحلیلی عنوان کتابی است از کمال چهارسوقی که در 579 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت مدرس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تدارکات بازرگانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کمال چهارسوقی، کتاب‌های برنامه ریزی و کنترل پروژه(ترمه)، برنامه ریزی و کنترل پروژه(ترمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,000 تومــان
موضوعات کتاب
تدارکات بازرگانی