فرهنگ کوچک آلمانی - فارسی

مولف:
امیراشرف آریان پور (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ کوچک آلمانی - فارسی عنوان کتابی است از امیراشرف آریان پور که در 776 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان آلمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیراشرف آریان پور، کتاب‌های فرهنگ دانشگاهی آلمانی - فارسی(فرهنگ معاصر)، موسیقی ایران(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.